Profil: Peder Alberoth


Jag startade mitt första företag som 20-åring 1989 och har under >30 år arbetat med professionell försäljning i många olika roller och i många olika branscher.

Jag har haft rollen som innesäljare, fältsäljare, Account Manager (AM), Key Account Manager (KAM), försäljningschef, Nordisk försäljningschef och VD i säljbolag, konsultbolag, start-ups mm. Primärt, men inte uteslutande, inom branscherna IT, reklam och marknadsföring samt media (dagligvaruhandeln).

Utöver min både djupa och breda kunskap inom ledarskap och professionell försäljning har jag även erfarenhet från styrelsearbete i ett börsnoterat bolag, branschorganisationer och ideella organisationer (ledande befattningar i idrottslivet såväl som politiken).

De senaste åren har jag också fått möjlighet att arbeta med rekrytering och personaluthyrning (bemanning), som en extern konsult åt ett väletablerat företag i branschen. Detta samarbete möjliggjordes tack vare min specialistkunskap inom person-/profilanalyser men fördjupades ganska snabbt. Inom kort och tack vare min bakgrund kunde jag hantera hela processerna från A till Ö – med allt vad det innebär i fråga om kommunikation, annonsering, urval, analyser, intervjuer, djupintervjuer, referenstagningar mm.

Sammanfattningsvis besitter jag omfattande kunskaper och erfarenheter inom framför allt 1) ledarskap, 2) professionell försäljning, 3) rekrytering och 4) personalutveckling.

Kunskaper som jag gärna delar med mig av – i svåra tider som ljusa tider, eller kanske just för att svåra tider ska bli ljusa tider!

Jag brinner passionerat för att få ledare (oavsett nivå) och säljare att nå sin fulla potential, att se dessa fantastiska människor blomma ut, nå och till och med överträffa sina mål på både kort och lång sikt ger mig drivkraft och energi. Kraft och energi som jag ger tillbaka tillsammans med erfarenheter från >30 år inom professionell försäljning och ledarskap!

Mer info om Peder Alberoth hittar du bland annat på LinkedIN.

Min TTi-profil:

Beteendeanalysen svarar på frågan HUR?
Frågan VARFÖR? besvaras av drivkraftsanalysen och EQ-analysen.