Ett “vårdbolag”

Förenklat kan man säga att vi arbetar med företagsvård och företagshälsovård. Vi arbetar med verksamheter som behöver “sjukvård” alternativt “äldrevård” eller som vill arbeta med förebyggande “friskvård”.

Med andra ord vilar vår kärnverksamhet tryggt i en framtidsbransch – vården:

Sjukvård
För icke välfungerande verksamheter tillhandahåller vi tjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling, säljutbildning, teambuilding, mentorskap, interimuppdrag samt rekrytering*.

Äldrevård
För verksamheter i behov av en vitamininjektion tillhandahåller vi skräddarsydda säljutbildningar, inspirationsdagar och föreläsningar samt hjälper till med rekryteringar* inom försäljning och ledning.

Friskvård
Även bolag som mår bra behöver kontinuerlig utveckling!
Vi kallar det för KAIZEN* – strävan efter ständig förbättring!
Vi hjälper er med omvärldsanalyser, att skapa nya strategier och handlingsplaner, svetsa samman laget och att få alla medarbetare att dra åt rätt håll och prioritera rätt saker i en föränderlig värld.
Att arbeta med

*för rekrytering har vi ett mycket väl fungerande samarbete med ActivPersonal. Läs mer under våra partners.


Fotnot angående betydelsen av ordet vård.
Om man funderar över ordets betydelse så kan man ifrågasätta om det verkligen är lämpligt att använda för att beskriva en energifylld, utvecklande och inspirationsfylld verksamhet som vår. Detsamma gäller kundvård, en vedertagen benämning inom de flesta bolag idag.

Om man läser på Wiktionary eller Synonymer.se så är betydelsen för vård förenklat antingen vård av en sjuk eller skadad person, oförmögen att vid det tillfället ta hand om sig själv eller ett minnesmärke för gravar, fastigheter eller kulturhistoriskt viktiga platser/byggnader.

Är det verkligen det vi sysslar med – nej inte alls, men om man istället ser på ordet vård som en “hjälpande hand”, omtänksamhet eller empati i kombination med goda råd så känner vi att det däremot ligger väldigt nära det vi gör!

Vad behöver din verksamhet hjälp med?


Archives