Ledarskapsutbildning K3L

En utbildning i första hand för en grupp av chefer/ledare, men som också går att genomföra som en individuell utbildning.

Lika bra i verkligheten som digitalt/online!

Utbildningen är uppdelad i tre delar och innehåller sammanlagt 16-20 timmars utbildning fördelat över flera (cirka 5) tillfällen, med tid för övning och reflektion mellan tillfällena. Sammanlagt sträcker sig utbildningen över 4-5 veckors tid, en halvdag per vecka eller tillfälle – anpassas efter era möjligheter och förutsättningar.

K3L
 1. Att leda sig själv – ett hållbart ledarskap
  TTi-analys (beteenden, drivkrafter och EQ)
  Självledarskapet
  Insikter för bättre utsikter
  Prioriteringar och fokusområden
  Balans ledarskapet och i livet
 2. Att leda teamet
  Insikter för ett bättre ledarskap och bättre kommunikation
  Motivation och drivkrafter – rätt person för rätt uppdrag
  Utveckla teamet
  Det situationsanpassade ledarskapet
  Det coachande ledarskapet
  Feedback
  Delegering och inkludering
  Konflikthantering
  Utvecklingssamtal
  Lönesamtal
 3. Att leda verksamheten/bolaget
  Målsättningar, måluppfyllelse, mål- och resultatstyrning
  Verksamhetens värderingar och regelbok
  Verksamhetshjulet samt prioriteringar
  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

  För ovanstående utbildning i ett individuellt format ingår även coachning och ett mentorskap under 6 månader, med regelbundna avstämningsmöten, löpande samtal om utvecklingen och stöttning i rollen.

Vid intresse eller för prisförfrågan: peder.alberoth@keiller.se / 0701-466262