Rekrytering & omställning

Under 2019 och 2020 har jag hjälpt företag att hitta nya talanger. Med hjälp av min breda och omfattande bakgrund, min utbildning som profilanalytiker, professionella verktyg, ett stort kontaktnät och externa resurser (vid behov) har jag framgångsrikt bidragit till att företag i Skåne kunnat växa med rätt kompetens.

Bara i år har jag bland annat genomfört (från ax till limpa) följande rekryteringar:
– Customer Service Manager, Knapp AB i Åstorp
– Inköpsansvarig, Ekovent AB i Vellinge
– Teknisk försäljningschef/KAM, Iceva AB, Häljarp (Landskrona)
– Logistikplanerare/administratör, Visab i Ängelholm
– Installatör/tekniker/elektriker, Visab i Ängelholm

Hitta rätt med Keiller’s karriärsida!

Rekryteringsprocessen (exempel)

• Uppstartsmöte
• Jobbprofil
• Annonsering (fastställande av annons) & kandidatsök (search)
• Löpande urval av sökanden utifrån punkten 3
• 1:a intervju av kandidater hos Keiller
• Genomförande av profilanalyser
• Återkoppling till beställaren
• 2:a intervju hos beställaren
• Beslutspunkt (vilka kandidater vi ska gå vidare med)
• Referenstagningar samt screening av slutkandidater
• Återkoppling till beställaren
• Jobberbjudande av beställaren till utvald kandidat
• Keiller meddelar de övriga kandidaterna
• Löpande uppföljning av kandidat under den aktuella
garantitiden efter exempelvis 1, 3 och 6 månader

Transparens I Engagemang I Hjärna & Hjärta

Hela eller delar!

Jag kan ta ansvaret för en hel rekryteringsprocess, från ax till limpa, och lämnar dessutom en garanti på utfallet!
Om ni vill göra delar själv men ha hjälp eller avlastning med vissa delar så kan jag absolut stå till tjänst, bland annat genom följande:

 •  CV-förmedling
  Antingen går jag igenom alla inkomna ansökningar, gallrar och förmedlar pärlorna till er eller vänder vi på det och ni själva hanterar inkomna CV:n och en första gallring och att jag där efter sköter processen. Det sparar tid åt er! Löpande arvode.
 • Deltagande på en intervju
  Jag deltar med mina professionella ögon/öron och ställer ytterligare frågor som tar intervjun till nästa nivå. Löpande arvode.
 • Djupintervju av kandidater
  Jag hjälper er med alla intervjuer utifrån de kandidater som valts ut – av mig eller av oss. Löpande arvode.
 • Personanalys
  Jag gör en personanalys utifrån aktuell jobbprofil för den aktuella tjänsten och sammanställer den åt er. Löpande arvode.
 • IPU Talent Insights
 • TTi är utvecklad för att öka förståelsen för främst tre områden: Beteendestil (DISC/DISA-analys), Drivkrafter samt vilka Kombinationseffekter dessa kan ge.
  Priset per analys inkluderar upp till 90 min genomgång tillsammans med behörig IPU-konsult.
 • TTi TriMetrix EQ. TriMetrix EQ kartlägger individens beteende, drivkrafter (motivationsfaktorer) och ger dessutom en förståelse för dennes emotionella intelligens. TriMetrix EQ passar till exempelvis Coachning, Grupputveckling samt Rekrytering.
  Priset per analys inkluderar upp till 90 min genomgång tillsammans med behörig IPU-konsult.
 •  Referenstagningar & screening – slutkandidater
  Jag hjälper till att ta kontakt med kandidatens referenser och sammanställer utfallet av dessa samtal till er. Jag vet vilka frågor man behöver och bör ställa! Löpande arvode.
 • Second opinion
  Jag tittar på de eller den slutkandidat ni har valt ut själva eller med hjälp av annan samarbetspartner, analyserar och lämnar ett professionellt utlåtande baserat på er verksamhet, den aktuella rollen och kandidatens/kandidaternas profiler. Löpande arvode.