Säljutbildning UNIK

Vår grundutbildning är en av de tuffaste, mest effektiva och roligaste säljutbildningarna på marknaden, men givetvis anpassar vi den efter säljarnas behov och den verklighet ni har att förhålla er till i den dagliga verksamheten.

En viktigt del i vårt företagsprogram är att vi  varvar teori med praktik på fältet. Det blir konkret, inspirerande och effektivt!

Mindset change är en viktig del i fundamentet för att bli i världsklass! Precis som idrottsmän så handlar det till stor del om vilken attityd säljaren har till att nå resultaten för att bli bästa i världen. Efter grundutbildningen har era säljare fått ett nytt mindset och nya verktyg. Ett mindset som toppsäljare använder sig av och verktygen att nå dit. Det kommer att leda till ökad effektivitet och förbättrade resultat på en rad områden.

Boka ett möte – vi berättar gärna mer om hur vi arbetar och om hur vi kan lotsa era säljare mot världsklass!

Hur kommer era säljare att klara jämförelsen mot världens bästa? Ni kommer att få svaret under denna utbildning. Säljarna kommer i kursboken att få jämföra sig mot världens toppsäljare på 30 olika säljområden. Då vet vi exakt inom vilka om områden era säljare behöver tränas, exempelvis prospektering, boka möten, de 5 nycklarna för framgång, hantera invändningar eller avslut.

En mycket inspirerande och utmanande inlärningsmetod, som era säljare kommer att gilla!


Archives