Säljutbildning ÖPPEN

Vi genomför en ÖPPEN UTBILDNING 2-4 gånger per år vanligtvis och utbildar samtidigt maximalt 18 personer åt gången.

Tillsammans med andra entreprenörer eller säljare från andra företag lotsas du skickligt genom olika steg som världens ledande säljare använder.

Vi inspirerar – Vi engagerar – Vi utmanar!

Vad skulle det betyda för er verksamhet om du eller dina säljare tog ett stort kliv mot att bli bäst i branschen?

Kursen är på fyra (4) halvdagar, en gång i veckan vanligtvis, under en sammanlagd period på 3-5 veckor.

Nästa utbildningstillfälle?
Kontakta Peder Alberoth, 0701-466262

Vi varvar nya kunskaper med workshops och utmanar deltagarna att våga växa!

Vad betyder VV=TV² tror du? Vågar du dig på en gissning?

Efter varje tillfälle praktiserar deltagarna sin nyfunna kunskap i det dagliga arbetet och vid nästa träff går vi igenom utfallet med hela gruppen och lär av varandras motgångar och framgångar.

Säljarna är hjärtat i väldigt många bolag! Vilka av era säljare behöver utbildning för att förbättra sina säljresultat långsiktigt?

Vi hjälper företag och säljare att nå helt nya resultat!