Säljutbildning ÖPPEN

Vi har skapat en av de tuffaste, mest effektiva och roligaste säljutbildningarna, baserat på 10.000 timmar av försäljning, utbildningar och MoM-metodiken såklart!

Vi genomför en ÖPPEN UTBILDNING 2-4 gånger per år vanligtvis och utbildar samtidigt maximalt 14 personer åt gången.

Den öppna utbildningen bygger till stor del på boken med titeln “Hur blir jag en säljare världsklass?”, skriven av Thomas Magnusson. Det är kurslitteraturen som bland annat innehåller de 5 nycklarna till framgång och ett unikt självskattningssystem.

Tillsammans med andra entreprenörer eller säljare från andra företag lotsas du skickligt genom de 9 stegen som världens ledande säljare använder.

Vi inspirerar – Vi engagerar – Vi utmanar!

Vad skulle det betyda för dig om du själv eller alla säljarna i bolaget tog ett stort kliv mot världsklass?

Kursen är på fyra (4) halvdagar, en gång i veckan vanligtvis, under en sammanlagd period på 3-5 veckor.

Nästa utbildningstillfälle? Kontakta Peder Alberoth, 0701-466262

Vi varvar nya kunskaper med workshops och utmanar deltagarna att våga växa!

Vad betyder VV=TV² tror du? Vågar du dig på en gissning?

Efter varje tillfälle praktiserar deltagarna sin nyfunna kunskap i det dagliga arbetet och vid nästa träff går vi igenom utfallet med hela gruppen och lär av varandras motgångar och framgångar.

Säljarna är hjärtat i väldigt många bolag! Vilka av era säljare behöver utbildning för att förbättra sina säljresultat långsiktigt?

Vi hjälper företag och säljare att nå helt nya resultat! 

Med förord av Dan Olofsson (Sigma), skriven av Thomas Magnusson.

Archives