Parkering

Glöm inte att lösa P-biljett!
Parkeringsyta: Föreningsgatan 217. Typ: Oreserverad plats

Tänk på att man enbart kan betala med hjälp av apparna PARKSTER och EASYPARK eller via sms till SMSPARK.