Rekryteringens nya normala

Rekryteringsbranschen tvingades snabbt att ställa om när Pandemin var ett faktum. Det var inte bara omöjligt att träffa kunder och potentiella kunder utan lika vansinnigt att träffa och utvärdera sökanden och kandidater.

Innan Pandemin var det inte ovanligt att det fakta- och kunskapsbaserade kom fram under slutfasen. Analyser och tester gjordes enbart på slutkandidaterna och i värsta fall visade sig att ingen av slutkandidaterna var kvalificerade för tjänsten.

”Mer fakta och evidens – mindre magkänsla”

Idag arbetar många rekryteringsbolag – och jag också självklart – mer evidensbaserat. Redan vid ansökan kommer den sökande att få besvara frågor relevanta för uppdraget. Dessa kan formuleras och vara om olika karaktär, men har alltid samma syfte – att räkna samman och vikta poängen av den sökandes svar och på så sätt göra en första selektering eller filtrering redan från start.

De som ligger över en viss nivå (kravet sätts tillsammans med uppdragsgivaren) får sedan en länk till ett begåvningstext. De som klarar miniminivån även här får sedan ytterligare en länk till en personlighetsanalys, anpassat efter den personlighet man söker efter, som passar bra in för både uppdraget och gruppen.

Som brukligt med tester och analyser jämförs man med en normgrupp som i vårt fall oftast består av ett stort antal Svenskar i arbetsför ålder.

Med hjälp av tester och analyser får man tidigt i processen fram kvalificerade kandidater och slipper förlita sig på magkänslan.

Det är både opartiskt, jämlikt och rättvist!

Eftersom vi låter magkänslan och subjektiva bedömningar komma in sent i processen är den här typen av rekryteringar absolut att föredra – det är opartiskt, jämlikt och rättvist och ger alla sökande exakt samma förutsättning att komma vidare i processen.

När det väl är dags att fatta ett beslut vet vi redan att slutkandidaterna är kvalificerade för tjänsten men vi vet också att tjänsten är helt rätt för den sökande, vilket är lika viktigt naturligtvis. Att tidigt se den sökandes förmåga att lyckas och den sökandes personlighet ger också arbetsgivaren en möjlighet att anpassa tjänsten, att anpassa den så att den nya medarbetaren blir så lyckosam och framgångsrik det bara går!

Det vinner alla på!

Peder Alberoth
Keiller Consulting

Certifierad för Master’s ACE och MPA, samt även IPU:s DISC/DISA, drivkrafter och EQ-analyser.